Skip to main content

Prečo hrať s deťmi spoločenské hry?


 20 dôležitých dôvodov, prečo s deťmi hrať spoločenské hry…

1. Rozvíjanie sociálnych zručností: Hranie hier umožňuje deťom interakciu so spoluhráčmi, čo ich učí komunikácii a spolupráci.


2. Rozvíjanie kognitívnych a logických zručností: Stolné hry môžu pomôcť deťom rozvíjať logické uvažovanie, plánovanie a riešenie problémov.


3. Vyhodnocovanie a racionálne rozhodovanie: Deti sa môžu naučiť hodnotiť situácie a robiť racionálne rozhodnutia na základe možných dôsledkov.


4. Učenie sa pravidiel a športového správania: Hry majú určité pravidlá, ktoré deti musia dodržiavať, čo im pomáha porozumieť dôležitosti fair play a dodržiavania pravidiel.


5. Zlepšenie pamäti a koncentrácie: Hranie hier môže viesť k trénovaniu pamäti a zvýšeniu schopnosti sústrediť sa na úlohy.


6. Podpora kreativity a fantázie: Niektoré hry vyzývajú deti k vymýšľaniu nových stratégií a riešení, čo podporuje ich kreatívne myslenie.


7. Vytváranie vzťahov: Hranie hier môže posilniť puto medzi súrodencami, priateľmi a rodinnými príslušníkmi.


8. Učenie sa prehrávať a vyhrávať: Deti sa môžu naučiť prijať porážku s dôstojnosťou a radosť z víťazstva bez škodoradosti.


9. Rozvoj jemnej motoriky: Niektoré stolné hry vyžadujú presné pohyby rúk a prstov, čo môže pomôcť pri rozvoji jemnej motoriky u detí.


10. Zábava a relax: Hranie hier môže byť zdrojom radosti, zábavy a oddychu pre deti, čo im pomáha vyhnúť sa nadmernému stresu a napätí.


11. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie: Hranie hier môže pomôcť deťom identifikovať a regulovať svoje emócie, ako aj porozumieť emóciám iných ľudí.


12. Podpora jazykového a komunikačného vývinu: Hry môžu rozvíjať slovnú zásobu, gramatiku a schopnosť jasne vyjadrovať myšlienky a názory.


13. Učenie sa časového manažmentu: Niektoré hry s časovým obmedzením môžu pomôcť deťom lepšie hospodáriť s časom a plánovať svoje aktivity.


14. Podpora vývinu strategického myslenia: Mnohé stolné hry vyžadujú úvahu a plánovanie, čo rozvíja schopnosť detí premýšľať strategicky.


15. Posilnenie sebavedomia: Úspech v hrách a schopnosť nájsť riešenia problémov môže zvýšiť sebavedomie detí a pocit vlastnej hodnoty.


16. Učenie sa hospodárnosti: Niektoré hry učia deti spravovať finančné zdroje a rozhodovať o alokácii zdrojov efektívne.


17. Komunitné zapojenie: Stolné hry môžu podporiť pocit príslušnosti k určitej komunite alebo skupine hráčov a posilniť pocit solidarity a spolupatričnosti.


18. Rozvíjanie vizuálnych a priestorových zručností: Niektoré hry môžu pomôcť deťom rozvíjať schopnosť orientácie a vizuálneho myslenia.


19. Vytváranie spomienok: Hranie hier s rodinou a priateľmi môže viesť k vytváraniu spomienok a pevných vzťahov s ostatnými.


20. Vytváranie zdravých návykov: Hranie hier môže viesť k tvorbe zdravých návykov a záujmu o produktívne a zmysluplné trávenie voľného času.

Comments

Popular posts from this blog

How to crochet - Cord holder headphones organizer - háčkovanie

Easy way to organize your headphones or charger - cord holder - DIY project. What we need: - soft yarn - a hook - a pair of scissors - blutn sewing needle - big button

How to crochet - Pojmy a skratky - háčkovanie

Milovníci a milovníčky háčkovania, vitajte :) väčšinou robím návody v angličtine s anglickými skratkami a textami, pre skúsenejšieho "háčkera" to nie je žiadna tragédia, ale začiatočníci, ktorí ešte háčkovaciu terminológiu nemajú v krvi, môžu mať s anglickým návodom trošku problém. Preto vám prinášam pojmy a skratky, ktoré bežne používam vo svojich návodoch a k nim krátke vysvetlivky. Verím, že tento článok bude pre vás osožný, pokojne ho zdieľajte a majte krásny deň. yw

How to crochet - Patience dolls clothes - háčkovanie

Tonner dolls - Wilde imagination - Ptience dolls   - this is my new obbsesion. I found this doll in Facebook group about crochet and fell in love with her at first sight. Patience doll Dotty from Wilde Imagination. Perfect. But, all of them were SOLD OUT.