Sunday, 15 March 2015

How to create - Rubber stamps


pečiatky pečiatky pečiatky 
milujem pečiatky 
ale oveľa viac milujem "odlíšiť sa", 
od čohokoľvek čo je bežné, uniformné alebo rovnaké, 
ako môže mať hocikto iný... 

I love stamps... 
stamps, stamps, stamps... 
and what else I love? 
Be original...