Tuesday, 29 November 2016

How to crochet - Chain - háčkovanie

Hello crochet lovers, 
today I'll show you short, easy and FREE video tutorial - how to start crochet - CHAIN.

Chain - you can use this stitch when you start your project, or whenever you need to make bigger space in your project, and each row finish with chain one, two or three if you continue with single crochet, double crochet or triple crochet... Useful stitch. Have a nice day. 
SK version
Retiazkové oko - RO alebo chain CH
používa sa na začiatku háčkovania, ale aj na konci každého riadku, keď pokračujeme napríklad krátkym či dlhým stĺpikom. Retiazkové oko sa tiež používa v prípade, keď potrebujete vytvoriť väčšiu medzeru (otvor) napríklad pri háčkovaní gombíkovej dierky. Má mnohostranné využitie. naučte sa uháčkovať retiazku, osvojte si držanie háčika. Skúste uháčkovať retiazku z 10 až 20 očiek. 
Krásny deň všetkým. 

No comments:

Post a Comment