Tuesday, 9 June 2015

How to create - Rubber stamp - another way

Pečiatky sú super cool, keď si ich vyrobíte sami. Môžete ich použiť pri výrobe narodeninových prianí, či kariet k skorému uzdraveniu. Môžete opečiatkovať obyčajný papier obrázkami alebo textami a zabaliť doňho darček. Pečiatky môžete použiť aj na "čierne" a "červené" bodíky za domáce práce vašich detí. Nájdite si svoj vlastný spôsob, ako používať pečiatky. Teraz si môžete pozrieť jednoduchý foto návod. 

Stamps are super cool when you have your own design. You can use it when you create Birthday card or "Get well soon" card, when you want to wrap a gift to an original paper with your own pictures or texts. Stamps can be used to assess children for home works. Find your own way to use rubber stamps. Now you can see another easy photo tutorial.


No comments:

Post a Comment